Kanal for avhengighet eller kunnskap?

De fleste ser ut til å bruke internett på en lite konstruktiv måte, kun som enda en kanal for underholdning og meningsløst tidsfordriv, noe som gjenspeiler psykologiske mønstre basert på virkelighetsflukt.

Mennesker som har en sterk trang til å flykte fra virkeligheten, fra sine egne tanker, problemer og måten de normalt oppfatter verden på, har en tendens med å være offer for avhengigheter og de vil lett misbruke medium av alle typer, måtte det være alkohol, sukker, tv, spill, underholdning og narkotika, kun under motivet av å flykte eller "komme seg bort". Selv om det kanskje er en naturlig menneskelig reaksjon å flykte fra noe en opplever som ubehagelig eller smertefullt, så vil ikke flukten løse problemet, men snarere intensifisere og forsterke det. Skal en bli frisk fra denne "lidelsen" må en møte, se på og ta tak i problemet, så man kan transformere sin virkelighetsoppfatting og tilværelse til noe som ikke er problematisk å leve med.


Kjedsomhet er en lidelse av at man ikke godtar og prøver å flykte fra øyeblikket, og dette oppleves som en ubehagelig følelse som en må komme seg bort fra. Dersom man sier "ja" til hva enn som befinner seg i øyeblikket og godtar det ved kun å være tilstede, uten å stritte i mot eller å tenke på det, så vil kjedsomheten på magisk vis gå i oppløsning og forsvinne.

Ved siden av tilstedeværelse er den beste måten å unngå kjedsomhet på å komme i kontakt med ens indre undring og nysgjerrighet, som er viktige nøkler eller faktorer for vår utvikling som mennesker og for å utvikle interesser. Dessverre har samfunnet og skolegangen i vår tid som tendens å ødelegge undring, nysgjerrighet og interesser før vi når voksen alder. Vi må finne tilbake til disse viktige verdiene i oss selv for å ikke stagnere i et destruktivt mønster.

Vi må også bli mer bevisste på våre tendenser til å flykte, og da mener jeg ikke at en skal føle seg dårlig dersom en flykter, men en burde se på det, være klar over det og bevisst møte det og stille spørsmål ved hvorfor man handler som man gjør. Hva kan man gjøre for å få en mer interessant og meningsfull hverdag? Det er viktig å fokusere på det man føler er vakkert, interessant og givende.. det som får en til å undre.

Internett er et helt utrolig verktøy. Hadde man gått tilbake til 1950-tallet og fortalt dem om at man i nær framtid vil ha øyeblikkelig tilgang på all verdens informasjon, kunnskap og visdom; kun ved noen få tastetrykk, så hadde de blitt totalt forbløffet.. og de ville vært enda mer satt ut av å høre at de fleste i dag hovedsakelig bruker dette fantastiske verktøyet kun til enkel underholdning, som å se på morsomme bilder eller videoklipp. Vi må ikke glemme å bruke nettet til det store potensialet det har for læring og informasjon under undringen og nysgjerrighetens vinger!

Vi spiser alt vi er i nær nok kontakt med

Vi spiser alt vi er i nær nok kontakt med, mer eller mindre. I stedet for å se en verden av tilsynelatende adskilte objekter, kan man se for seg at verden og livet er mer et hav av energi hvor alt flyter over i hverandre. Hva vil det si å spise eller bli spist? Det vil si å bli i ett med noe, å skifte energiform. Når et tre er i kontakt med jorden, så vil treet spise jorden og få næring ved å ta det opp i rotsystemet.. Treet spiser også luft ved at bladene tar det opp, som en gigantisk lunge; og bladene er formet slik at regnvann skal renne lett av dem så "lungene" ikke fylles med vann.. og ikke minst, treet spiser også sollys... (det gjør forresten vi også, dog vi fordøyer det på en litt annerledes måte). Bladene faller eventuelt til bakken, kommer i kontakt med mikroorganismer og blir til jord, som igjen kommer i kontakt med røttene til treet.. så det spiser seg selv. Menneskekroppen kan også spise seg selv innenfra når vi ikke får den næringen vi trenger fra maten vi spiser. Livet spiser seg selv, som det gamle oroborus-tegnet symboliserer. Alt man spiser; mat, vann, luft blir magisk transformert på et molekylært nivå til å bli en del av oss. Når vi berører eller tar på noe, så vil vi mer eller mindre, på et molekylært nivå ta det opp gjennom huden vår; feks. giftstoffer og kjemikalier fra omgivelsene, eller ting vi smører oss inn med som hudkremer, såper og parfymer.. og når vi dusjer så vil vi ta opp svært mye av kloren som er i vannet gjennom huden (og lungene, i form av klorgass). Det leder meg inn på tanken om at vi kommuniserer på et molekylært nivå med alt vi er i kontakt med, så når vi tar på en plante så er der en overføring som skjer ved berøringen, selv om det er snakk om veldig små partikkelmengder.. planten tar opp eventuelt hudfett og døde hudceller og vi tar opp partikler fra planten. Hvem vil med denne forståelsen ikke ønske å leve i så sunne omgivelser som mulig uten farlige giftstoffer? Det er jo ikke rart at man får kreft når en feks. "spiser" eller tar opp flammehemmende stoffer fra møbler og klær...

Så hva er det som gjør en livsform unik når ens fysiske form er sammensatt av den samme energien / materien som er tilgjengelig for oss alle? Hva er den kreative essensen til en livsform? På et større plan er vi alle ett og ingen ting er egentlig atskilt.

 "Nothing lasts... nothing lasts. Everything is changing into something else. Nothing's wrong. Nothing is wrong. Everything is on track. William Blake said nothing is lost and I believe that we all move on." - Terrence McKenna

Vaksiner og forgiftning

To år etter svineinfluensaen og massevaksinering av nesten halvparten av Norges befolkning begynner det endelig å renne ut i media en belysning på de skadelige bivirkningene av denne vaksinen. Vi hører om barn som har fått alvorlige skader som narkolepsi, og som har mistet kraften i en eller flere muskelgrupper og som akutt faller i søvn nesten uansett hva de holder på med. Dette er likevel kun én av mange farlige bivirkninger som vaksiner kan ha.

Noen relevante avisartikler: 
Sunn fornuft viser at helse-ministeren tar feil
Jeg vil aldri bli den samme gutten igjen
Rapporterer ME etter svineinfluensavaksine
Helsedirektøren mener barna trolig ikke burde fått svineinfluensavaksinen
Håver inn milliarder på H1N1-vaksinering

Jeg vil gjerne bruke anledningen til å belyse og reflektere litt over dette med vaksiner, til informasjon for de som ikke er klar over den skjulte og mørke siden ved saken.

Vaksiner pleier vanligvis å inneholde meget helsefarlige og giftige stoffer, som tynt begrunnes med å liksom skulle fungere som midler for "konservering", "desinfisering" eller annet.

Utallige mennesker har fått redusert livskvalitet, sykdommer og alvorlige skader etter å ha tatt vaksiner. Svært få av disse som lider har fått erstatning.


For å ta svineinfluensavaksinen som et eksempel så inneholder den blandt annet kvikksølv, skvalen og formeldahyd!
  • Formeldahyd er et kjent sterkt kreftfremkallende stoff som kan forårsake allergiske reaksjoner.
  • Skvalen er i flere studier satt i sammenheng med gulfkrigsyndromet og en rekke autoimmune sykdommer som f.eks. den lammende sykdommen Guillain–Barré-syndrom.
  • Kvikksølv er den nest sterkeste nervegiften vi kjenner til og er kjent for å skade hjerne og nervesystem selv ved minimale mengder, og bidrar i stor grad til utviklingsskader hos barn (og spesielt foster, ettersom konsentrasjonen av kvikksølv er 1,7 ganger høyere der enn i morens blod).
Det er den totale mengden av kvikksølv som til slutt vil gi et menneske sykdom. Hvert menneske har individuelle grenser for hvor mye kvikksølv vi tåler. Det finnes kvikksølveksponering fra vaksiner, amalgam, mat og miljøet. Ingen har oversikt over grensene for hvor mye vi tåler. Dette innrømmer også mange forskere verden over, som støtter konklusjonen at det ikke finnes noen trygg, nedre grense for kvikksølveksponering. Kvikksølv i vaksiner har vært koblet til alvorlige sykdommer som autisme og MS, samt ført til smerter, lammelser, muskelsvakhet, redusert IQ, redusert finmotorikk, senere utvikling, dårligere hukommelse og konsentrasjonsvansker.

Det finnes også andre skadelige og giftige stoffer som puttes i vaksiner, uten at jeg skal gå videre inn på det her.

Legemiddelindustrien prøver også selvsagt å beskytte produktet sitt ved å komme med villedende uttalelser og feilaktige sammenligninger i et forsøk på å bagatellisere og direkte avfeie skadevirkningene.

Man kan kanskje undre seg over hvorfor legemiddelindustrien velger å putte giftige og helseskadelige stoffer i vaksiner. Uansett hvilket argument de selv kommer med, så kan man spørre seg selv om de egnetlig bryr seg om folk sin helse, noe som er sterkt tvilsomt og kun en fasade for hva de virkelig bryr seg mest om; nemlig penger!

Desto svakere og sykere vi blir, desto mer vil legemiddelindustrien tjene på å selge oss avhengighetsdannende "medikamenter" og smertestillende som egentlig ikke løser helseproblemene våre. Dette holder profitten og inntektene i økende grad gående.

I tilfellet med svineinfluensaen ble det lansert en massiv kampanje for å skremme det norske folk til å ta vaksinene som legemiddelindustrien hadde solgt til staten for 650 millioner kr (pluss rundt 150 millioner kr for logistikk og annet), som folket selv har måttet betale regningen på!

Uten å trekke noen konklusjoner vil jeg gjerne påpeke en annen mørk mulighet rundt hvorfor noen skulle ville utøve systematisk forgiftning av befolkningen. Dersom en liten gruppe med maktsyke mennesker skulle ønske å kontrollere oss andre så ville de helt klart hatt store fordeler av at vi hadde vært generelt svake, syke, og med redusert evne til å tekte og handle selv.

Eksempler på dette kan man se gjenspeiles i feks. hvordan Nazi-Tyskland forsket på og konkluderte med at fluor i drikkevannet gjorde mennesker mer medgjørlige og samarbeidsvillige.

Et annet godt argument for å unngå vaksiner er at det ikke ligger tilrette noen vitenskapelige studier på at vaksiner egentlig fungerer! Svineinfluensaen var også, til tross for mye negativ propaganda, svakere enn en vanlig normal influensa.

Jeg tror likevel at folk begynner å miste mer og mer tiltro og tillit til myndighetene som en slags enhet som ivaretar folkets interesser og eget beste, og ser at de ofte tjener helt andre spesialinteresser (som har ligget og operert i det skjulte). Folk må våkne opp, tenke selv og stille spørsmål ved ting, og aldri akseptere noe blindt "ovenfra". Det er vi, folket, som har den egentlige makten; vi må bare innse det. Vi har ansvaret for å opplyse og hjelpe hverandre.

Les mer nyttig informasjon om vaksiner her:

Litt humor:
Oversikt over tekster